Ceník výkonů na žádost vyšetřovaného nehrazených z veřejného zdravotního pojištění.

  

Níže popsané výkony jsou prováděny v osobním zájmu fyzických nebo právnických osob a nesledují léčebný účel, nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 

 Vyšetření na zbrojní pas            500
 Vyšetření ŘP do autoškoly    400
 Kontrolní vyšetření ŘP – důchodci    300Kč
 Vstupní vyšetření do zaměstnání    500Kč
 Zdravotní potravinářský průkaz    300
 Vyplnění pojistného formuláře    300Kč
 Výpis z dokumentace    300Kč
 Aplikace očkování    200Kč
 Potvrzení zdravotní způsobilosti    
(sport, kroužky, tábor, škola…)   200Kč
 Potvrzení přihlášky ke studiu    200Kč

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.